SAÇSIZLIK SINIFLANDIRMASI

En çok kullanılan sistem I.’den VII’ye kadar olan norwood sınıflmasıdır. NW olarak kıslatılır. Erkek tipi saçsızlığı derecelendirmeye yarar. “Norwood Hamilton” ölçeği olarak da bilinir

Tam olarak doğru bir sınıflandırma olmasa da, Norwood Ölçeği tüm dünyada iki nedenden dolayı kullanılmaktadır:

* Hasta ve doktorların erkek tipi saç dökülmesini (MPH) tanımlarken kullanmaları için görsel bir araç sağlar

*Ölçek üzerinden hasta beklentisi anlaşılır ve doğru beklenti izah edilebilir.

Norwood Sınıflaması Nasıl Yapılır?

Norwood’un yedi saç dökülmesi seviyesi tasvirlemiştir.

NW1 – Saç dökülmesi yoktur. Saç derisi tamamen sağlıklı saçlarla kaplıdır.

NW2 – Şakaklarda minimum miktarda gerileme. Bazen  şakaklar, çocukluktan yetişkinliğe geçerken geri çekilir.

NW2a – Hafif şakak çekilmesine ek olarak ön saç çizgisi de gerilemiştir.

NW3 – Bu aşamadaki durgunluk orta düzeyde kabul edilir, ancak bazı hastalar için çok yıkıcı olabilir. Tipik olarak, şakaklar birkaç santimetre girintilidir. Saçlı deride başka hiçbir yerde incelme olmamıştır.

NW3 Vertex – Tepe ve taç bölgelerinin yakınında daha agresif bir incelme miktarına atıfta bulunan, ancak NW4 olarak nitelendirilecek kadar ağır olmayan NW3’ün bir alt seviyesidir.

NW4 – Bu evrede, başlangıçta ön saç dökülmesi olan şey bu evrede arka bölgeyi kapsar. Tepe ve taç belirgin şekilde incelmiştir.

NW4a – Bu, kafa derisinin orta kısmının bozulmadan kaldığı ve taçta hiç incelme olmadığı veya çok az inceldiği tam bir ön geri çekilme ve şakak gerilemesidir.

NW5 – Sadece küçük bir saç şeridi orta kafa derisini tepeden ayırır. Kafa derisinin geri kalanı tipik olarak saçsız görülür.

NW5a – NW4a’dan, kafa derisinin ortasından geçen ve tepe noktasında durarak, tepeyi çoğunlukla sağlam bırakan ilerleme.

NW6 – Orta kafa derisini taçtan ayıran saç şeridi kaybolur.

NW7 – Norwood Ölçeğine göre saç dökülmesinin son aşamasıdır. Bu noktada, sadece at nalı şeklinde bir saç parçası kafa derisinin arkasını sarar. Kafa derisinin üst kısmı büyük olasılıkla tamamen keldir.

Bu sınıflandırmalar tam olarak saç dökülmesini kast etmeyebilir, belirli bölgelerde belirgin bir incelme kaybı olarak yorumlanabilir. Çoğu durumda klinisyen kaybın türü hakkında ek bilgi iletmek için sınıflandırmaya “yayılmış” kelimesini ekler ve tam kaybın meydana gelmediğini, bunun yerine hastanın belirtilen modelde basitçe inceldiğini şart koşar.

Norwood Skalasını Kimler içindir?

Norwood Ölçeği erkek tipi saç dökülmesi olan kadınlar için de kullanılabilir. Kadın tipi (FPH) saç dökülmesi için ise Savin ve Ludwig ölçekleri olarak bilinen iki ayrı ölçüm sistemi vardır.

KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİ SINIFLMASI

Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi olabilir, bu durumda cerrahi tedavi mümkündür. Ancak diğer türlü yani genel dökülme de ense bölgesinden de saç kaybı olabileceğinden saç ekimi yapılamaz. Seçici dökülmeler için kadınlarda Ludwig sınıflaması vardır.

Ludwig skalası, kadın tipi kellik derecesini belirlemek için kullanılır. Ludwig sınıflandırma sisteminin üç aşaması vardır: Tip 1, 2 ve 3.  Bu ölçek, saç dökülmesinin derecesini belirlemenin yanı sıra en iyi tedaviyi belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Savin ölçeği, genel incelmeyi de ölçen çok benzer bir sınıflandırma sistemidir. Kadın tipi saç dökülmesinin belirtilerini belirlemenize yardımcı olması için aşağıdakileri kullanabiliriz; ancak, saç dökülmesinin şiddetini ve en iyi tedavi planını doğru bir şekilde belirlemek için doktor muayenesi en iyisidir.

Ludwig Skalasında Saç Dökülmesi Dereceleri

Tip 1

İncelme başın üst kısmından başlar veya koronal bir incelme vardır. Hafif, dikkat çekmeyen bir durumdur. İncelme artmaya başladığında belirtiler fark edebilir hale gelirler.

Bunu fark etmek bazen zor olabilir, çünkü başın önündeki saçlar çoğu zaman sağlamdır. .

Tip 2

Tepede başlayan dökülme ile saç derisi daha çok görünür hale gelir. İncelmenin dışında dökülme de artmıştır. Bu aşamadan şekil verilememesi ile de anlaşılabilir, hacimsiz saçların görünümü de bozulmuştur.

Tip 3

Tepede önemli ölçüde açılma vardır. Dökülmeden kalan ince, hacimsiz ve zayıf saçlar tepeyi örtmeye yetmez.

Bu ilerleme, kadın tipi saç dökülmesinin en yaygın türlerinden biridir. Ancak çoğu kadın dökülme değil hacim kaybı yani incelme yaşayacaktır. İlk belirtileri anlamak ve önlem almak en doğru yoldur. Saç dökülmesi ve kellik belirtileri kadınlarda böyledir:

– Genel incelme

– Düzensiz saçsız alanların oluşması

– Saçsız alanların genişlemesi

– Uyurken, duş alırken veya fırçalarken dökülen saçların artması

Bazı kadınlar da fiziksel veya duygusal travma nedeniyle saçlarını kaybedebilir. Saçınızı yıkarken veya fırçalarken saçların kolayca ve avuç avuç döküldüğünü fark edebilirsiniz. Bir hekime danışmak, saç dökülmenizin nedenini ve ileriye dönük en iyi tedaviyi belirlemenize yardımcı olacaktır.

Kadınlarda Saç Çizgisi Geri Çekilmesi

Her iki şakakta durgunluk olarak bilinen kadınlarda saç çizgisinin gerilemesi nadiren olabilir.. Bu doğal olarak veya altta yatan bir durum nedeniyle meydana gelebilirken, tedavi tam bir saç çizgisinin onarılmasına ve geri getirilmesine yardımcı olabilir.

Saç çizgisinin geri çekilmesinin kadınlarda bir başka nedeni de traksiyon alopesi olarak adlandırılır. Sıkı saç modelleri veya sert şekillendirme teknikleri strese neden olabilir ve saç köklerine zarar verir.